જેક્સન મશીન
GST : 24AALFJ7101L1ZB

અમને કૉલ કરો: 08045801265

trusted seller
Panipuri Cutting Dies

પાનીપુરી કટીંગ ડાઇઝ

ઉત્પાદન વિગતો:

  • ઉત્પાદનનો પ્રકાર પાણીપુરી કટીંગ ડીએસ
  • સામાન્ય ઉપયોગ ઔદ્યોગિક
  • રંગ સફેદ
  • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

પાનીપુરી કટીંગ ડાઇઝ કિંમત અને જથ્થો

  • પીસ/ટુકડાઓ
  • પીસ/ટુકડાઓ

પાનીપુરી કટીંગ ડાઇઝ ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

  • સફેદ
  • ઔદ્યોગિક
  • પાણીપુરી કટીંગ ડીએસ

પાનીપુરી કટીંગ ડાઇઝ વેપાર માહિતી

  • ઓલ ઇન્ડિયા

ઉત્પાદન વર્ણન

Panipuri Cutting Dies is a must-have tool for any food-themed craft enthusiast. This intricately designed metal die allows you to effortlessly create miniature replicas of the popular Indian street snack, Panipuri, with precision and detail. Simply use this die with your die-cutting machine on various materials like paper, cardstock, or even felt to produce charming embellishments for cards, scrapbooks, or party decorations. Order from us this heavy-duty Panipuri Cutting Dies as per your requirements with an assurance of fast and safe delivery.

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.


“અમારા ઉત્પાદનો ફક્ત વ્યાપારી ઉપયોગ માટે છે.
Back to top