જેક્સન મશીન
GST : 24AALFJ7101L1ZB

અમને કૉલ કરો: +917383758595

trusted seller
Electric Papad Dryer Machine

ઇલેક્ટ્રીક પેડ ડ્રાયર મશીન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • પાવર ૨ હોર્સપાવર (એચપી)
 • વપરાશ ઔદ્યોગિક
 • રંગ ભૂખરા
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર ઇલેક્ટ્રિક પાપડ ડ્રાયર મશીન
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ઇલેક્ટ્રીક પેડ ડ્રાયર મશીન કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઇલેક્ટ્રીક પેડ ડ્રાયર મશીન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ૨ હોર્સપાવર (એચપી)
 • ઔદ્યોગિક
 • ભૂખરા
 • ઇલેક્ટ્રિક પાપડ ડ્રાયર મશીન
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.


“અમારા ઉત્પાદનો ફક્ત વ્યાપારી ઉપયોગ માટે છે.
Back to top